Verantwoording

  • RSIN nummer: 8094.02.142

  • Het beloningsbeleid van de vereniging
    Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo kent geen beloningsbeleid ten aanzien van haar bestuursleden en haar vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen alleen vergoeding voor de door hun gemaakte kosten.

  • De balans en staat van baten en lasten:

    2018

    2017