Over ons

In Nederland zijn duizenden mensen aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling. Als de eigen nieren niet meer functioneren moet de nierfunctie worden overgenomen, kunstmatig
of na transplantatie door een donornier. Veel nierpatiënten zijn voor korte of langere tijd aangewezen op hemodialyse of buikspoeling. Deze behandelingen zijn belastend en hebben ingrijpende gevolgen voor de nierpatiënten en hun directe omgeving. De behandelingen beГЇnvloeden het persoonlijke leven, de werksituatie en het maatschappelijk functioneren vaak in sterke mate.

Onze historie

In november 1981 werd de Nierpatiëntenvereniging St. Maarten
Venlo opgericht. De vereniging telt momenteel circa 240 leden en opereert zelfstandig. De nierpatiëntenvereniging is een vereniging
van en voor patiënten met een gestoorde nierfunctie en voor hen,
die een nier-transplantatie hebben ondergaan.
De Nierpatiëntenvereniging St. Maarten is een regionale vereniging, waarvan patiënten lid zijn die onder behandeling staan bij het dialysecentrum VieCuri Medisch Centrum te Venlo en Venray.
Partners en ouders van deze nierpatiënten kunnen ook lid worden
van de vereniging.

Waarom een vereniging?

Naast de uitstekende medische zorg die wordt verleend door een team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en andere deskundigen, blijkt dat nierpatiënten er behoefte aan hebben om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen. Het zogeheten lotgenoten-contact brengt mensen bij elkaar, die onderling ervaringen uitwisselen en delen. Herkenning en begrip steunen patiënten bij het omgaan met problemen en onzekerheden.