Werkgroep Kwaliteit

Draagt bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van zorg voor dialyse patiënten. Overlegt met nefrologen en vertegenwoordigers dialysecentrum. Is aanspreekpunt bij HKZ-certificering. Ziet toe op in gang gezette verbeteracties. Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

De heer J. Verbeek, voorzitter

Contact: kwaliteit@npvsintmaarten.nl