Bestuur

Het bestuur is belast met vaststellen van het beleid en toezien op de dagelijksegang van zaken.
Verder stuurt zij de diverse werkgroepen aan.
Tijdens de algemeneledenvergadering leidt zij aan de hand van de agenda de vergadering en zorgt ervoor dat de pertinente informatie beschikbaar is.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De heer R. Hazebroek, voorzitter email: voorzitter@npvsintmaarten.nl

Mevrouw W. Bergs-Franssen, secretaris email: secretaris@npvsintmaarten.nl

De heer R. Bergs, penningmeester email: penningmeester@npvsintmaarten.nl

De heer J. Verbeek, vice-voorzitter

Mevrouw M. Verbeek, bestuurslid

Mevrouw M. Hendriks - Stemkens, bestuurslid

Mevrouw A. Huijbers, bestuurslid

Mevrouw M. Cox, bestuurslid

Mevrouw T. Leijsten en de heer W. Schoeber, kascontrolecommissie