Werkgroep Activiteiten

De werkgroep activiteiten organiseert activiteiten, thema avonden en informatie-bijeenkomsten, die voorzien in de behoeften van de leden. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M. Hendriks - Stemkens, voorzitter
De heer A. van Rens
Mevrouw A. Reinders-van Loon
Mevrouw W. Janssen-Heinen
Mevrouw J. Peeters

Binnen de werkgroep Activiteiten is er een groep mensen die zich voornamelijk bezighouden met het ledencontact. Zij onderhouden in brede zin de contacten met de leden. Bij diverse gelegenheden worden kaarten gestuurd. Ook worden bezoeken afgelegd aan getransplanteerde leden van de vereniging en de nabestaanden van overleden leden. De groep bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M. van Rens- Hagens
Mevrouw L. Aarts-Litjens
De heer L. Gubbels
Mevrouw B. Gubbels-Jacobs

contact: activiteiten@npvsintmaarten.nl