Werkgroep Activiteiten

De werkgroep activiteiten organiseert activiteiten, thema avonden en informatie-bijeenkomsten, die voorzien in de behoeften van de leden. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M. Hendriks - Stemkens, voorzitter
Mevrouw A. Reinders-van Loon
Mevrouw W. Janssen-Heinen
Mevrouw J. Peeters

contact: activiteiten@npvsintmaarten.nl