Welkom

Onze vereniging behartigt de belangen van (pre)dialyse-patiënten, getransplanteerde nierpatiënten
en/of hun partners en ouders in het verzorgingsgebied van het Viecuri Medisch Centrum voor Noord-
Limburg. Het gaat hierbij om individuele en collectieve belangen, vóór, tijdens en na de dialyse of
transplantatie. Voorts biedt onze vereniging nierpatiënten de gelegenheid om in contact te komen
met lotgenoten in de eigen regio. Daarnaast verstrekt N.P.V. Sint Maarten Venlo informatie aan
nierpatiënten, waarbij een diversiteit aan onderwerpen aan bod komt.
Activiteitenprogramma

12 juni actieve dag
30 juni ontmoetingscafé
7 september ontmoetingscafé
11 september dagtocht
November thema-avond
17 november ontmoetingscafé
11 december ALV en kerstdiner
13 december kerstworkshop
Nierpatiëntenvereniging
St. Maarten Venlo e.o.
© NPV St. Maarten 2016
Onze sponsoren :